7418 - Tornado
: Tornado
: frzeyci
: 163
: maska
: 0000-00-00
:
:
: € 6000.00
: isperih
: 0895455482

7418

:

:

:

kona e mnogo dobre i pragase vlri kato voynik dukarana ot belgiya predi tri godini prodavamgu sostoto utivam cusbina i nama koyda gleda tuvaya kon koytu iskas